Vyberte si:

zkuste také

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.kupsipradlo.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu www.kupsipradlo.cz je Ing. Vladimír Kašpar, Pardubice, 5. května 367, PSČ 530 03, IČ 69855706.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. čís. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. čís. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. čís. 89/2012 Sb.).

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) -  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy:

- Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách prodávajícího www.kupsipradlo.cz. vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř., služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem udělením souhlasu a dokončením objednávky kupujícím – spotřebitelem v internetovém obchodě www.kupsipradlo.cz, tzn. doručením závazné objednávky spotřebitele prodávajícímu. Tím mezi účastníky vznikají vzájemná práva a povinnosti. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení vliv nemá.

Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

-   Není-li kupujícím spotřebitel, udělením souhlasu a dokončením objednávky v internetovém obchodě www.kupsipradlo.cz se objednávka kupujícího stává návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího, a to formou e-mailové zprávy s vyžádáním potvrzení o přijetí zprávy kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Reklamace je řízení, které zajišťuje práva kupujícího v případě vadného plnění a uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující upozorněn před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) při uzavírání kupní smlouvy jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, tyto náklady si kupující hradí sám a nejsou součástí ceny objednaného zboží.

Dodací podmínky a náklady dodání

Veškeré zboží uvedené jako skladem odesíláme zpravidla následující den, nejpozději však do 3 pracovních dnů (v případě čekání na obdržení peněz při platbě převodem) od Vaší objednávky. Stihnete-li objednat do 12 hodin dopoledne, pak odešleme zboží ještě týž den.

Dodací doba je informativní, v závislosti na přepravci, a činí zpravidla 1 pracovní den. Z důvodu zvýšeného provozu může dojít ke zpoždění dodání. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Díky tomu se dostane do každé poštovní schránky.

V případě větších objednávek Vás můžeme telefonicky požádat o ověření objednávky.

Na vyžádání Vám e-mailem zašleme číslo balíku, abyste mohli svoji zásilku sledovat. Tím pádem máte neustále přehled o tom, kde se Váš balík nachází.

Můžete si zvolit obvyklé doporučené zaslání s platbou předem (cena objednaného zboží musí být minimálně 399 Kč), nebo doručení na dobírku s platbou při převzetí.

V případě platby předem je pro vás poštovné a balné zdarma.

Vámi vybrané zboží zasíláme také na dobírku, tzn. že zboží platíte při převzetí. Za nákup na dobírku účtujeme 129 Kč.

Pokud nakoupíte alespoň za 1290 Kč, pak si za dobírku, osobní odběr ani platbu bankovním příkazem neúčtujeme nic.

Za škodu způsobenou přepravcem neodpovídáme. Pokud obdržíte zásilku viditelně poškozenou, reklamujte ji u přepravce.

Platba předem ZDARMA probíhá bankovním převodem.

Při platbě předem zasíláme zboží Českou poštou jako doporučený dopis/balík nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení platby a poštovné i balné je zdarma.

Platba při převzetí zboží:

  • dobírkou přes Českou poštu, poštovné a balné je 129 Kč. Při nákupu nad 1290 Kč je dobírka zdarma.

Osobní vyzvednutí na uvedených místech v rámci České republiky je možné – balné neúčtujeme.

 

Ceny zobrazené v našem internetovém obchodě jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Záruka, reklamační řád a výměna zboží

Na veškeré zboží poskytujeme spotřebiteli zdarma 4letou záruční lhůtu! Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Za reklamační důvod nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Kromě toho máte v souladu se zákonem (viz z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele) právo do 14 dní od doručení zboží vrátit bez udání důvodu. Stejně tak můžete zboží vyměnit, pokud jste si třeba vybrala nesprávnou velikost nebo Vám nevyhovuje barva. Zboží si, prosíme, zkoušejte přes spodní prádlo.

Vracené zboží posílejte čisté a ve vhodném obalu na naši adresu. Nezasílejte na dobírku!.

Adresa pro zasílání zboží zpět: Tiara Galiano s.r.o., Baldecká 1040, 572 01 Polička.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-a od našeho internetového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel/-a výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu TIARA GALIANO s.r.o., Baldecká 1040, 57201 Polička.

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Všechna osobní data uvedená při nákupu budou použita jen pro potřebu obchodního vztahu mezi zákazníkem a společnostmi provozujícími tento e-shop. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Provozovatel internetového obchodu kupsipradlo.cz je dle zákona registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2014.


DomůDomů

Hledat

Košík  

(prázdný)

Novinky:

V současné době nejsou žádné nové produkty